Od 1. 1. 2024 změna výše poplatku obci na 30 Kč

15. prosince 2023

Vážení hosté,

zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 23. listopadu 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): „Obecně závazná vyhláška obce Karlovice o místním poplatku z pobytu“. 

Na základě této vyhlášky bychom vás rádi informovali, že od 1.1.2024 dochází k navýšení poplatku z pobytu na 30,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

 Vyhlášku naleznete zde: /obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky-obce/